Pentru a răspunde la această întrebare ne vom imagina două situații de fapt:

  1. Dividende repartizate din profitul anilor precedenți
  2. Dividende repartizate în cursul exercițiului

În situația 1 vom proceda astfel:

Se va convoca AGA și se va stabili ce sumă se repartizează pentru dividende din profitul anului precedent, se va întocmi hotărârea AGA în acest scop. Vom lua că exemplu distribuirea de dividende brute în suma de 10.000 lei. Impozit pe dividende 5% calculat, reținut și plătit în suma de 500 lei. Se va declara prin declarația 100. Suma netă de 9500 lei se poate achita către asociați prin casă sau bancă.

Reglementare:

– Art.97 alin.7 din Legea 227 din 2015

 

În situația 2 vom proceda astfel:

Conform reglementărilor Legii 183/2018, orice asociat sau acționar al unei firme poate scoate bani din firma și prin repartizarea dividendelor aferente anului în curs, trimestrial, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2018.

Pentru a putea repartiza dividendele trimestrial, trebuie întrunite următoarele condiții:

  1. În calitate de acționar sau asociat al unei firme, pentru a putea efectua repartizarea dividendelor trimestriale, există obligația de a întocmi situații financiare Interimare.  Acestea sunt situații financiare speciale, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului. Acestea se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobare.

Situaţiile financiare interimare vor conţine:

  •         Bilanțul / situația poziției financiare
  •         Contul de profit și pierdere/situația rezultatului global
  •         Politicile contabile semnificative
  •         Rezultatele inventarierii patrimoniului

Toate elementele componente ale situațiilor financiare vor respectă aceeaşi structura că a situațiilor financiare anuale și vor fi realizate conform reglementărilor contabile. Veniturile și cheltuielile raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la încheierea trimestrului pentru care s-a ales repartizarea dividendelor.

  1. Distribuirea dividendelor trimestriale se va efectua în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop. Din ele se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale, după caz.
  1. Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale. Dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la dată aprobării situațiilor financiare anuale. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial. De asemenea, conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile care se impun în acest scop.

Reglementare:

Legea 163/2018, OMFP 3067/2018