Decontul de TVA este o declaratie fiscala, prin care contribuabilul calculeaza si declara TVA-ul de plata sau de recuperate pentru achizitiile facute din tara si din Uniunea Europeana. Se intocmeste pe baza Jurnalelor de vanzari si cumparari, se verifica cu acestea, precum  si cu balanta de verificare lunara.

Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Decontul de TVA se depune la organul fiscal competent, la termenele stabilite conform prevederilor Art. 322 din Codul Fiscal: a) lunar, trimestrial, semestrial, annual, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal completează formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” cu ajutorul programului de asistenţă existent pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiunea Asistenţă contribuabili sau secţiunea Declaraţii electronice și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Instructiunile de completare se regasesc la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa2_300_26062019.pdf

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata 301 este o declaratie fiscala pe care o depun contribuabilii neinregistrati in scopuri de TVA; acestia declara TVA-ul de plată pentru achizitiile făcute în UE. Aceasta declaratie se depune obligatoriu odata cu declaratia 390. Pentru prestarea de servicii intracomunitare nu se va depune D301, se depune doar D390, pe codul special de TVA.

Declaratia 301 se depune pentru:

  1. achizitii intracomunitare mai mari de 10.000 EUR,
  2. achizitii de servicii de la un prestator nestabilit in Romania,
  3. achizitia de mijloace de transport noi
  4. produse accizabile
  5. gaze naturale si energie electrica
  6. alte cazuri reglementate

Instructiunile de completare se regasesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Dec_301_OPANAF_592_2016.pdf

Reglementare: Legea 227/2015, Codul Fiscal, Titlul VII, Taxa pe valoarea adaugata, Art. 316, Art. 317