Declarațiile, pe care o firma fără activitate are obligativitatea să le depună, sunt acele declarații înscrise în vectorul fiscal. Presupunând că este o microîntreprindere plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, înregistrată că plătitor de TVA, declarațiile care se depun sunt următoarele:

  • formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
  • formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02.
  • formularul 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul național”, cod 14.13.01.02/f

Declarația de inactivitate ține locul situațiilor financiare anuale.

Obligația de a depune declarație de inactivitate, este valabilă pentru entitățile care de la dată constituirii până la dată de 31.12.20N nu au desfășurat activități economice.

Entitățile pot fi din următoarele categorii:

Ø  Operatori economici

Ø  Persoane juridice fără scop patrimonial

Ø  Entități autorizate, reglementate și supravegheate de BNR

Ø  Entități autorizate, reglementate și supravegheate de ASF

Termenul de depunere este de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar.

Formularul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, din secțiunea Declarații.

Reglementare: Legea contabilității, nr. 82/1991 art. 36 alin (2),

OMFP 3871/2019, punctul 3.3, alin (1)