Legea 129/2019 obliga companiile, asociatiile si fundatiile sa identifice si sa declare beneficiarii reali si modalitatea prin care acestia exercita controlul asupra societatii.

In cele ce urmeaza vom analiza aspectele importante ale legii, astfel:

 1. Cine este beneficiarul real?
 2. Cine declara, cine depune, cand si unde se depune declaratia?
 3. Exista sanctiuni pentru nedepunere?
 4. Care sunt informatiile continute de aceasta declaratie?

A. Cazul companiilor

 1. Beneficiarul real este persoana care controleaza efectiv societatea detine peste 25% din capitalul social al companiei. In cazul in care identificate astfel de persoane, beneficiarii reali vor fi persoanele care conduc efectiv societatea, respectiv administratorii/directorii generali/managerii etc.
  1. Cine? Declaratia va fi depusa de catre oricare dintre administratorii/reprezentantii legali ai companiei.
  2. Cand se depune?
   • Pana la 21 iulie 2021 pentru firmele deja infiintate;
   • Anual, odata cu bilantul, in maxim 15 zile de la data hotararii AGA de aprobare a situatiilor financiare;
   • Odata cu modificarea beneficiarului real sau a datelor de identificare ale acestuia, in termen de 15 zile de la modificare;
   • La infiintare de catre firmele infiintate dupa data intrarii in vigoare a legii.
  3. Unde? Declaratia poate fi data atat in fata notarului cat si in fata reprezentantilor Registrului Comertului.
 2. Sanctiuni
  1. Nedepunerea declaratiei se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 si 10.000 lei;
  2. Nedepunerea declaratiei in termen de 30 zile de la aplicarea sanctiunii de la litera a) se sanctioneaza cu dizolvarea societatii.

B. Asociatiile si fundatiile

 1. Beneficiarii reali sunt fondatorii/persoanele care beneficiaza efectiv de activitatea acestor entitati. In cazul in care nu se pot identifica astfel de persoane, grupul beneficiarilor reali va fi constituit din persoanele in al caror interes principal se constituie persoana juridica (de exemplu victime ale accidentelor rutiere, sau persoane cu dizabilitati etc.).
  1. Cine depune Consiliul director imputerniceste o persoana fizica sa dea pe proprie raspundere o declaratie incheiata in forma autentica privind beneficiarii reali.
  2. Cand se depune?
   • Pana pe 21 iulie 2021 pentru asociatiile/fundatiile deja existente;
   • Anual, pana pe 15 ianuarie;
   • Ori de cate ori se modifica beneficiarul real sau datele de identificare ale acestuia, in termen de 30 de zile de la modificare;
   • La infiintare de catre firmele infiintate dupa data intrarii in vigoare a legii.
  3. Unde? Declaratia trebuie data in forma autentica, in fata notarului. Se poate comunica Ministerului Justitiei personal sau prin imputernicit.
 2. Sanctiuni
  1. Nedepunerea declaratiei se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 si 10.000 lei;
  2. Nedepunerea declaratiei in termen de 30 zile de la aplicarea sanctiunii de la litera a) se sanctioneaza cu dizolvarea asociatiei/fundatiei.

C. Informatiie cuprinse in declaratia privind eneficiarul real

Atat in cazul companiilor cat si al asociatiilor si fundatiilor, declaratia trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date privind beneficiarii reali:

 1. Nume si prenume;
 2. Data nasterii;
 3. CNP;
 4. Seria si numarul cartii de identitate;
 5. Cetatenia;
 6. Domiciliul (sau resedinta).

In declaratiile aferente companiilor se mentioneaza obligatoriu modalitatea prin care se exercita controlul asupra societatii comerciale

ATENTIE!

Conform legii 129/2019, actele constitutive ale asociatiilor si fundatiilor vor cuprinde in mod obligatoriu toate datele de identificare ale membrilor asociati: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social. Denumirea asociatiei sau fundatiei va cuprinde termenul „asociatie”, respectiv „fundatie”.

In cazul in care o asociatie sau fundatie nu respecta prevederile enuntate mai sus, va trebui sa isi modifice actul constitutiv, astfel incat sa fie conform cu legea, pana cel tarziu in 21 iulie 2020.

Daca pana pe 21 iulie nu se opereaza modificarile mentionate, asociatiile/fundatiile pot fi dizolvate.